ZAPISZ TERAZ DO ZAMKNIĘCIA FARMY & ZAMKNIJ

Pytania i Odpowiedzi
ao mięsie hodowlanym, End The Slaughter Age i nie tylko!

Najczęściej zadawane pytania o mięso hodowane komórkowo

Mięso hodowane komórkowo to mięso zwierzęce uzyskane przez rolnictwo komórkowe. Powstaje rozpoczynając od bezbolesnej biposji, podczas której pobiera się komórki od żywego zwierzęcia, które są następnie hodowane w laboratorium, w celu odtworzenia tkanki mięśniowej zwierzęcia

Mięso hodowane komórkowo może wykorzystywać inżynierię genetyczną do zwiększania wydajności komórkowej, ale nie jest to konieczne i unika się tego ze względu na surowe przepisy, gwarantujące jego komercjalizację.

Do produkcji mięsa hodowlanego nie są potrzebne żadne antybiotyki. Czytaj więcej

Mięso hodowane komórkowo jest produkowane w laboratorium, nie pochodzi bezpośrednio od zwierzęcia, dzięki czemu nie ma mikroplastików, które mogłyby gromadzić się w tkankach jak w przypadku rzeźnego zwierzęcia.

Nie ma naukowych dowodów na to, że mięso hodowane komórkowo jest bardziej rakotwórcze niż tradycyjne mięso. Czytaj więcej

Mięso hodowane komórkowo ma gęstość białka porównywalną do tradycyjnego mięsa, ponieważ nawet jeśli jest produkowane w laboratorium, to wciąż jest zwierzęcą tkanką tłuszczową. 

Produkty zawierające płodową surowicą bydlęcą nie mogą być wprowadzone na rynek w celach spożywczych, ponieważ jest to składnik niezdefiniowany chemicznie, a zatem zbyt trudny do regulacji i kontroli.

Mięso hodowane komórkowo mogłoby emitować więcej CO2 niż tradycyjne mięso, ale jest to problem na przestrzeni wieków. Natomiast najbardziej niebezpiecznym gazem w krótkim okresie jest metan, setki razy bardziej destrukcyjny niż CO2, który dzięki mięsu hodowanemu komórkowo można by było wyeliminować.

Mięso hodowane komórkowo nie jest bardziej szkodliwe dla zdrowia niż tradycyjne mięso. Jest również wolne od antybiotyków, a zawartość tłuszczu gromadzącego się w tkance można kontrolować w trakcie procesu. Czytaj więcej

Mięso hodowane komórkowo może być doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy nie chcą rezygnować ze smaku mięsa oraz do karmienia zwierząt mięsożernych.
Wielu ludzi dostrzega potencjał tej nowej granicy technologicznej, zarówno podmioty prywatne jak i państwowe, ale także sama Unia Europejska.
Mięso hodowane komórkowo zużywa więcej energii niż tradycyjne mięso, ale podczas gdy jego produkcja może zredukować emisje dzięki inżynierii procesowej i energii odnawialnej, mięso zwierzęce wciąż pozostanie powiązane z fizjologicznymi emisjami zwierząt hodowlanych.

NAJCZĘŚĆIEJ ZADAWANE PYTANIA O END THE SLAUGTHER AGE

End The Slaughter Age to organizacja, która stworzyła Europejską Inicjatywę Obywatelską  o tej samej nazwie, aby zwrócić się do Komisji Europejskiej o przeniesienie dotacji WPR z hodowli zwierząt gospodarskich na etyczną i zrównoważoną produkcję żywności, czyli rolnictwo roślinne i komórkowe.

ETSA nie chce zakazać konsumpcji mięsa, ale chce zmienić sposób jego produkcji na bardziej etyczny, zdrowy i zrównoważony
ETSA w żaden sposób nie promuje konsumpcji insektów, wręcz przeciwnie

Europejska kampania jest finansowana przez Fundację Save The Chickens, której celem jest położenie kresu rzezi najbardziej mordowanych zwierząt lądowych: drobiu. Organizacja ETSA jest prowadzona przez wielu aktywistów i wolontariuszy w całej Europie, niektórych z nich można zobaczyć w sekcji O nas.

Jeśli masz wątpliwości, czy podpisał*ś już inicjatywę End The Slaughter Age na stronie UE, to żaden problem. Dla pewności podpisz ponownie. Jeśli już to zrobiłeś, na ekranie pojawi się ostrzeżenie, że już to zrobił*ś. Twój głos nie zostanie anulowany.