HJÄLP OSS STÄNGA FARMER OCH SLAKTERIER

FRÅGOR OCH SVAR
på Cultured Meat, End The Slaughter Age med mera

FAQ OM ODLAT KÖTT

Odlat kött är djurkött som framställs genom cellulärt jordbruk. Det börjar med en smärtfri biopsi där man extraherar celler från ett levande djur, som sedan odlas i ett laboratorium för att återskapa djurets muskelvävnad.

Odlat kött kan använda genteknik för att öka celltillväxten, men det är inte nödvändigt och undviks med tanke på de strikta regler som kringgärdar kommersialiseringen av odlat kött.
Ingen antibiotika behövs för att producera odlat kött.
Eftersom det odlade köttet produceras i ett laboratorium och inte tas direkt från ett djur så innehåller det inga mikroplaster, som annars kan ackumuleras i vävnaden hos slaktade djur.
Det finns inga vetenskapliga belägg för att odlat kött skulle vara mer carcerframkallande än traditionellt kött. Läs mer

Odlat kött har ett proteininnehåll som är jämförbart med traditionellt kött, för trots att det produceras i ett laboratorium så är det fortfarande muskelvävnad från ett djur. Läs mer

Produkter med fetalt kalvserum får inte marknadsföras för livsmedelsändamål. Detta då det är en kemiskt ospecificerad ingrediens som är för svår att reglera och kontrollera.
Odlat kött skulle kunna släppa ut mer CO2 än traditionellt kött, men det är ett mycket långsiktigt problem. På kort sikt är däremot metan den farligaste gasen, hundratals gånger mer destruktiv än CO2, och den skulle man kunna eliminera med hjälp av odlat kött.

Odlat kött är inte mer skadligt för hälsan än traditionellt kött. Det är fritt från antibiotika och i processen kan man dessutom kontrollera fettmängden som ackumuleras i vävnaden. Läs mer

Odlat kött kan vara en utmärkt lösning för dem som inte vill ge upp smaken av kött samt för att utfodra köttätande husdjur.
Det finns många som ser potentialen i detta nya teknologiska framsteg, både privata och statliga aktörer, men också Europeiska unionen själv.

Odlat kött har en högre energiförbrukning än traditionellt kött. Produktionen kan dock minska sina utsläpp med hjälp av processteknik och förnybar energi, medan det traditionella köttet inte kommer att kunna bli av med de fysiska utsläppen från boskapsdjuren.

Matsuveränitet handlar om självständigheten hos den nationella livsmedelsproduktionen. En självständighet som kan garantera hälsosam och tillgänglig mat till befolkningen. Det cellulära jordbruket undergräver absolut inte detta koncept. Tvärtom kan det skapa möjligheter till produktion av näringsmässiga livsmedel utan att påverka de användbara resurserna, till exempel för jordbruk och därmed för vegetabiliska alternativ.

FAQ OM ETSA (End The Slaughter Age)

ETSA (Slut på djurslaktens tidevarv) är en organisation som har skapat ett europeiskt medborgarinitiativ med samma namn i syfte att be Europeiska kommissionen skapa ett skifte inom CAP, från att subventionera djurhållning till att subventionera en etisk och hållbar matproduktion, d.v.s. ett växtbaserat och cellulärt jordbruk.

ETSA vill inte förbjuda köttkonsumtion, utan förändra sättet på vilket köttet produceras, så att det görs på ett mer etiskt, hälsosamt och hållbart sätt.

ETSA förespråkar absolut inte konsumtion av insekter.

Den europeiska kampanjen finansieras av Save The Chickens Foundation, vars syfte är att få slut på slakten av det landlevande djur som dödas i störst antal: fjäderfäet. Organisationen ETSA består av ett stort antal aktivister och volontärer runt om i Europa. Några av dem syns under ”Om oss”.

Om du är osäker på om du redan har skrivit på ETSA:s initiativ på EU:s hemsida så är det inga problem. Skriv på igen för säkerhets skull. Om du redan har skrivit på kommer det att dyka upp en text som talar om det. Din röst kommer inte att ogiltigförklaras.
Tvärtom. ETSA:s initiativ efterlyser mer finansiering till odling av vegetabilier, som ska tas från de medel som avsatts till produktion av animaliska produkter. Detta skulle innebära ett betydligt större stöd för vegetabilisk produktion än vad som är fallet idag.
Absolut inte. Ett medborgarinitiativ som det ETSA har framställt har juridiskt värde. Det är därför det behövs en officiell id-handling, t.ex ett id-kort eller pass, för att skriva på. När initiativet når det nödvändiga antalet underskrifter är Europeiska kommissionen tvungen att besluta kring ett skifte av subventioner från animaliska till alternativa produkter.